กลับไปที่รายการ โพสต์ใหม่

งานปิดทองลูกนิมิต 2557 ช่วง ธ.ค 56 - ก.พ. 57

งานปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2557                                                       

1วัดท่าพุราษฎร์บำรุง        26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557       
ต.ด่านมะขามเตี้ย        อ.ด่านมะขามเตี้ย        จ.กาญจนบุรี        081-293-3222       

2วัดหนองขอนเทพมงคล  25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ลุ่มสุ่ม        อ.ไทรโยค        จ.กาญจนบุรี        081-987-8292       

3วัดถ้ำเขาแหลม  29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557
ต.ปากแพรก        อ.เมือง        จ.กาญจนบุรี        081-178-1223       

4วัดสุวรรณคีรี  29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.เลาขวัญ        อ.เลาขวัญ        จ.กาญจนบุรี        086-178-5359, 086-020-3130, 081-943-5182, 081-880-6913       

5วัดอู่สำเภา  25 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557       
ต.ท่ามะเขือ        อ.คลองขลุง        จ.กำเเพงเพชร        084-688-0689       

6วัดชัยพฤกษ์  27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.วังทอง        อ.เมือง        จ.กำเเพงเพชร        087-197-7919       

7วัดวังตะเคียน  27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.อ่างทอง        อ.เมือง        จ.กำเเพงเพชร        083-620-5127, 081- 667-0444       

8วัดบึงสำราญใหญ่        28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.ถาวรรัตนาใต้        อ.ทรายทองวัฒนา        จ.กำแพงเพชร               

9วัดบึงบ้านสามัคคี        28 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557       
ต.บึงสามัคคี        อ.บึงสามัคคี        จ.กำแพงเพชร        086-119-8062       

10วัดป่าธรรมสุข        30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557       
ต.นายายอาม        อ.นายายอาม        จ.จันทบุรี        039-486-307, 081-946-4976, 089-999-5363        

11วัดหินกอง        30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557       
ต.วังใหม่        อ.นายายอาม        จ.จันทบุรี               

12วัดซับยี่หร่า        30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557       
ต.วังใหม่        อ.นายายอาม        จ.จันทบุรี         081-361-0379       

13วัดนพเกตุนาราม        29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2557       
ต.หัวสำโรง        อ.เเปลงยาว        จ.ฉะเชิงเทรา        085-086-3583       

14วัดไทรงาม        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2557       
ต.คลองตะเกรา        อ.ท่าตะเกียบ        จ.ฉะเชิงเทรา        086-110-6931       

15วัดหนองปลาตะเพียน        29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ท่าทองหลาง        อ.บางคล้า        จ.ฉะเชิงเทรา        086-514-6819        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.09

16วัดมงคลเทพ        30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์  2557       
ต.ปากน้ำ        อ.บางคล้า        จ.ฉะเชิงเทรา        085-087-5617, 086-902-4888, 083-598-6877       

17วัดเขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ตะเคียนเตี้ย        อ.บางละมุง        จ.ชลบุรี               

18วัดเขาเสาธงทอง        28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557
        ต.หนองปรือ        อ.บางละมุง        จ.ชลบุรี               

19วัดควนหนองบัว        10 - 17 เมษายน 2557       
ต.ครน        อ.สวี        จ.ชุมพร        081-192-1906       

20วัดโล๊ะปูเลย (บ้านโละ)        5 - 8 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.ป่าไหน่        อ.พร้าว        จ.เชียงใหม่        053-017-560, 053-053-889, 081-764-5302       

21วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม        28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.ตาก้อง        อ.เมือง        จ.นครปฐม        087-170-8161, 080-430-8602, 087-763-4683       

22วัดสว่างอารมณ์ (คลองเเขก)        29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.นราภิรมณ์        อ.บางเลน        จ.นครปฐม           085-195-9625       

23วัดสำนักตะคร้อ        26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.สำนักตะคร้อ        อ.เทพารักษ์        จ.นครราชสีมา        087-253-9048, 081-966-7362       

24วัดสระตะเฆ่        10 - 16 เมษายน 2557       
ต.บัลลังก์        อ.โนนไทย        จ.นครราชสีมา        081-088-9825, 081-606-3632       

25วัดพังเทียม        30 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.พังเทียม        อ.พระทองคำ        จ.นครราชสีมา        087-956-2156       

26วัดตะปัน        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.รังกาใหญ่        อ.พิมาย        จ.นครราชสีมา        083-377-6407       

27วัดดอนกระชาย        27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.ยางขาว        อ.พยุหะคีรี        จ.นครสวรรค์               

28วัดสะเดาซ้าย        27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.ห้วยน้ำหอม        อ.ลาดยาว        จ.นครสวรรค์               

29วัดมหาโพธิ์ใต้(หลวงพ่อเฮง)        28 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.มหาโพธิ์        อ.เก้าเลี้ยว        จ.นครสวรรค์         088-339-9978       

30วัดทุ่งท่าเสา        28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557        ต.ด่านช้าง        อ.บรรพตพิสัย        จ.นครสวรรค์         081-675-7572, 080-116-1144       

31วัดโบราณธรรมิกาวาส        28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557       
ต.บางเเก้ว        อ.บรรพตพิสัย        จ.นครสวรรค์                

32วัดลากค้อน        23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.ราษฎร์นิยม        อ.ไทรน้อย        จ.นนทบุรี        02-581-7751,087-015-8278        

33วัดสามง่าม        24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.ลำโพ        อ.บางบัวทอง        จ.นนทบุรี         02-925-5380, 086-886-7588,081-240-5392        

34วัดป่างิ้ว        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557       
ต.บ้านงิ้ว        อ.สามโคก        จ.ปทุมธานี        089-201-5232       

35วัดกำมะเสน        27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.ทรายทอง        อ.บางสะพานน้อย        จ.ประจวบคีรีขันธ์         081-8802572, 081-7054457        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 5 มกราคม  2557

36วัดด่านสิงขร        31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2557       
ต.คลองวาฬ        อ.เมือง        จ.ประจวบคีรีขันธ์         084-767-7215       
1-378-3306, 084-736-1256       

38วัดประจันตคามเสนาราม        27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.โพธิ์งาม        อ.ประจันตคาม        จ.ปราจีนบุรี        086-823-4918, 090-951-7962       

39วัดเทพสนทวารี        28 ธันวาคม 2556 - 7 มกราคม 2557       
ต.บางไทร        อ.บางไทร        จ.พระนครศรีอยุธยา        086-786-7931, 081-484-3608, 035-371-032, 035-371-033       

40วัดน้ำผึ้ง        26 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.ทะนง        อ.โพทะเล        จ.พิจิตร        086-215-6621       

41วัดเนินพยอม        26 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.ดงเสือเหลือง        อ.โพธิ์ประทับช้าง        จ.พิจิตร        089-856-2545       

42วัดศรีศรัทธาราม(โบสถ์จระเข้)        27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557       
ต.กำแพงดิน        อ.สามง่าม        จ.พิจิตร        086-929-1627        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 15.19 น.

43วัดดงตะขบ        26 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.ดงตะขบ        อ.ตะพานหิน        จ.พิจิตร                 พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 5 มกราคม 2557 เวลา 14.19 น.

44วัดมุจรินทราราม(หนองจิกเภา)        28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557       
ต.หนองปล้อง        อ.วังทรายพูน        จ.พิจิตร         083-950-4776, 084-494-3034, 086-203-4038       

45วัดเกาะจันทร์        27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.บึงกอก        อ.บางระกำ        จ.พิษณุโลก               

46วัดเนินมะคึก        26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557       
ต.สมอเเข        อ.เมือง        จ.พิษณุโลก        081-675-7631       

47วัดสะเเกพนาราม        28 ธันวาคม2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.บ้านโตก        อ.เมือง        จ.เพชรบูรณ์        056-566-210, 086-934-7115       

48วัดสว่างคงคา  (บ้านท่าสวาย)        27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.ท่าเเดง        อ.หนองไผ่        จ.เพชรบูรณ์        089-960-2538        

49วัดยางงาม        28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557       
ต.ยางงาม        อ.หนองไผ่        จ.เพชรบูรณ์        084-815-7127       

50วัดพิพิธมาลี        14 - 16  เมษายน 2557       
ต.ลิ้นฟ้า        อ.จตุรพักตรพิมาน        จ.ร้อยเอ็ด        086-222-8501       

51วัดเขายายพริ้ง        30 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์  2557       
ต.กองดิน        อ.เเกลง        จ.ระยอง        081-917-9450        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

52วัดบึงต้นชัน        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2557       
ต.ซากบก        อ.บ้านค่าย        จ.ระยอง        082-257-7863       

53วัดทับมา        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์  2557       
ต.ทับมา        อ.เมือง        จ.ระยอง        089-541-4415, 038-663-338, 038-663-341       

54วัดสนามไชยราษฎร์ศรัทธาธรรม        29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ดอนกรวย        อ.ดำเนินสะดวก        จ.ราชบุรี        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

55วัดแหลมทอง        29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2557         ต.หัวโพ        อ.บางแพ        จ.ราชบุรี        086-176-7644       

56วัดโป่งยอ        1 - 11 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.เขาขลุง        อ.บ้านโป่ง        จ.ราชบุรี        081-459-2198       

57วัดท่าเคย        31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์  2557       
ต.ชัฏป่าหวาย        อ.สวนผึ้ง        จ.ราชบุรี               

58วัดห้วยม่วง        31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ตะนาวศรี        อ.สวนผึ้ง        จ.ราชบุรี        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

59วัดชัฏป่าหวาย        31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ท่าเคย        อ.สวนผึ้ง        จ.ราชบุรี                พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

60วัดบรรพตธรรมาวาส(ขาตีหิน)        28 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557       
ต.บ้านชี        อ.บ้านหมี่        จ.ลพบุรี                ใกล้กับวัดเกริ่นกฐิน หลวงพ่อเพี้ยน พระเกจิชื่อดัง

61วัดโนนหัวช้าง        28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.เขาสามยอด        อ.เมืองลพบุรี        จ.ลพบุรี        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 20.00 น.

62วัดเทพปัญญาราม        28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.ชอนสมบูรณ์        อ.หนองม่วง        จ.ลพบุรี        087-076-1264, 089-987-0181       

63วัดโคธาราม        31 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.บางเพรียง        อ.บางบ่อ        จ.สมุทรปราการ        084-545-2273, 086-893-3029        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

64วัดไตรมิตรวราราม        29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.เเหลมฟ้าผ่า        อ.พระสมุทรเจดีย์         จ.สมุทรปราการ        087-100-2829        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.39 น.

65วัดปทุมทอง        31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.หนองสองห้อง        อ.บ้านแพ้ว        จ.สมุทรสาคร        089-231-3308        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

66วัดศิริมงคล        29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์  2557       
ต.บ้านเกาะ        อ.เมือง        จ.สมุทรสาคร        089-836-7827, 081-019-323, 081-559-1194        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2557

67วัดสวนป่า        29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.วังน้ำเย็น        อ.วังน้ำเย็น        จ.สระแก้ว        085-101-4479, 089-9360524, 081-506-7990, 089-243-2591       

68วัดหนองเข (ศรีมงคล)        25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.หนองบัว        อ.บ้านหมอ        จ.สระบุรี               

69วัดหนองเอี่ยวใน        28 ธันวาคม2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.ลำพญากลาง        อ.มวกเหล็ก        จ.สระบุรี        089-741-4407, 089-544-2120       

70วัดพระพุทธฉาย        4 - 12 ธันวาคม 2556       
ต.หนองปลาไหล        อ.เมือง        จ.สระบุรี               

71วัดดงบ้านกร่าง        30 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557        
ต.พักทัน        อ.บางระจัน        จ.สิงห์บุรี        081-192-8879, 083-603-9733, 089-257-1038, 089-087-0852       

72วัดทะเลบก        27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.ทะเลบก        อ.ดอนเจดีย์        จ.สุพรรณบุรี        081-981-6300       

73วัดชลประชาเทพนิมิต        27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.ด่านช้าง        อ.ด่านช้าง        จ.สุพรรณบุรี               

74วัดท่านางเริง        27 ธันวาคม 2556 - 6 มกราคม 2557       
ต.นางบวช        อ.เดิมบางนางบวช        จ.สุพรรณบุรี               

75วัดหนองขาม        27 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.หนองขาม        อ.หนองหญ้าไซ        จ.สุพรรณบุรี        081-736-2632, 081-942-3795, 084-314-4466       

76วัดปราสาทบ้านจารย์        26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557       
ต.บ้านจารย์        อ.สังขะ        จ.สุรินทร์         084-827-6117       

77วัดสายทอง        5 - 12 มกราคม 2557       
ต.หาดคำ        อ.เมือง        จ.หนองคาย        086-233-5583        พิธีตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 12 มกราคม  2557   13.39 น.

78วัดรัตนาราม (วัดหนองอ้อเก่า)        25 - 29 มีนาคม 2557       
ต.หนองอ้อ        อ.หนองวัวซอ        จ.อุดรธานี        074-699-035       

79วัดเขาพะแวง        26 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557       
ต.เนินแจง        อ.เมือง        จ.อุทัยธานี        086-202-2043, 086-214-5967       

80วัดเขาผาแรต        28 ธันวาคม2556 - 5 มกราคม 2557       
ต.น้ำรอบ        อ.ลานสัก        จ.อุทัยธานี               

81วัดหนองเข้        26 ธันวาคม 2556 - 4 มกราคม 2557       
ต.ไผ่เขียว        อ.สว่างอารมณ์        จ.อุทัยธานี
..

กลับไปที่รายการ